User Tools

Site Tools


topics:bib:kull2011a

Universaalne tööaja hindaja

Category:Data Analysis, Machine Learning
Supervisor:Meelis Kull
Year:2011
Abstract:Projekti edukaks kavandamiseks ja täitmiseks on igal sammul vaja hinnata kuluvat tööaega. Pahatihti toimub see lihtsalt kõhutunde alusel, paremal juhul võetakse arvesse ka mingeid objektiivseid ja subjektiivseid mõõdikuid. Enamasti aitavad tööaega hinnata mitmed mõõdikud korraga, näiteks projekti töötajate arv, töötaja keskmine töönädala pikkus tundides ja eksperdi poolt antud hinnang töömahu kohta inimtundides. Mõõdikute alusel lõpliku hinnangu saamine ei pruugi olla saavutatav lihtsalt mõõdikuid kokku korrutades, jagades, liites, lahutades, vaja võib minna korrigeerivaid parameetreid. Näiteks projekti kestvus nädalates võib olla (3+töömaht inimtundides) / sqrt(töötajate arv) / (töönädala pikkus - 2), sest 3 inimtundi kulub projekti käivitamiseks, töötajate arvu kasvades suureneb töö koordineerimise maht ning töönädalast esimene ja viimane tund lähevad raisku. Selliste parameetrite hindamiseks lõpetatud projektide andmetest on vaja rakendada masinõppe meetodeid. Bakalaureuse või magistritöö kaugemaks eesmärgiks on teha tarkvara, mis saades ette lõpetatud projektide mõõdikud ja kestvused ning käesoleva projekti mõõdikud, hindab käesoleva projekti kestvust.
File:{{}}

Ülesanded

  • Tutvuda olemasoleva tarkvaraga, mis võimaldab projekti kestvust hinnata. Näiteks vaadata http://www.joelonsoftware.com/items/2007/10/26.html
  • Proovida ennustada arvutiprogrammide või programmilõikude tööaega. Mõõdikud võivad olla seotud näiteks töödeldavate andmete mahuga. Hea ennustuse tegemiseks peab ära õppima konkreetse riistvara kiiruse ning arvutiprogrammi keerukuse.
  • Mingi fikseeritud valemi alusel genereerida näiteandmeid ning vaadata, kas ennustaja suudab taastada algse valemi
  • Rakendada ennustajat tarkvaraprojektidele, võrrelda kõhutunde alusel tehtud ennustusega
topics/bib/kull2011a.txt · Last modified: 2011/10/21 11:45 by meelis