User Tools

Site Tools


topics:bib:laur2011b

Ülevaade otsustuspuudest

Category:Data Mining, Machine Learning
Supervisor:Sven Laur
Year:2011
Abstract:Väärtuste ennustamine otsustuspuudega on üks lihtsamaid maisinõppe meetodeid. Antud töö raames tuleb sellest anda eesti või ingliskeelne ülevaade ning liidestada olemasolevad C/C++ teegid rakendusstatistika paketiga R. Töö eeldab mõõdukat arusaama programeerimisest ning oskust kirjutada ülevaade
File:{{}}

Ülesanded

  • Anda lühike ülevaade otsustuspuudes ning nende treeningalgoritmidest ID3 ja C4.5
  • Liidestada olemasolevad C/C++ imlementatsioonid algoritmidest ID3, C4.5 ja C5 rakendusstatistika paketiga R
  • Kirjutada testid liidestuse korrektsuse kontrollimiseks
  • Leida mõned näiteandmestikud ning kirjeldada kuidas andmeanalüüs erinevate meetoditega toimub

Kirjandus

  • Vaata materjale masinõppe kursuse lehelt
topics/bib/laur2011b.txt · Last modified: 2011/10/25 11:14 by swen