User Tools

Site Tools


topics:bib:tretjakov2011b

Ülevaade "Active Learning" meetoditest

Category:Data Mining, Machine Learning
Supervisor:Konstantin Tretjakov
Year:2011
Abstract:“Active learning” on masinõppe tehnika, s.t. eesmärgiks on arvutile konkreetse tegutsemis- või otsustamisstrateegia andmete põhjal “õpetamine”. “Aktiivsuse” spetsiifika seisneb selles, et algoritm ise otsustab millised tegevuste või otsuste näited ta sooviks näha selleks et võimalikult optimaalselt õppida. Töö eesmärgiks on antud ala kohta ülevaade koostamine mõne olemasoleva review-artikli põhjal ning, võimaluse korral, ühe lihtsa näite realiseerimine.

Tudeng peab olema huvitatud statistikast ja masinõpest, oskama (vähemalt mitte karta) matemaatikat ja optimiseerimismeetodeid, oskama teadusliku teksti lugeda ning olema motiveeeritud maailmale keerulistest asjadest lihtsas ja põnevas keeles rääkida.

Läbi lugeda tuleb muuhulgas seda: http://www.cs.cmu.edu/~bsettles/pub/settles.activelearning.pdf
File:{{}}
topics/bib/tretjakov2011b.txt · Last modified: 2011/10/19 14:02 by swen